Trải nghiệm thịt tươi tại Market Saigon

Thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt vịt...